DOOR KRACHT
EN KWETSBAARHEID
TE VERBINDEN,
CREËREN WIJ
IMPACTVOLLE MENSEN
EN ORGANISATIES

the only way out
is the way in
'gezonde autonomie voor ieder individu wereldwijd'

Hoe krachtig en kwetsbaar durf jij te zijn?
Het is misschien een aparte vraag, maar Groeizone staat voor duurzame ontwikkeling naar autonomie en vrijheid. En er is moed, respect, veel begrip en liefde nodig om krachtig én kwetsbaar te zijn. Groeizone heeft dan ook een hoger doel: Wij geloven in een wereld waar mensen de verantwoordelijkheid durven nemen voor dat wat van hen is. In verbinding met zichzelf, zijn relaties en organisaties.

Samen groeien
Met het werk dat we doen, creëren we een beweging naar een gezonde autonome en zelfbewuste wereld. Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van individuen en organisaties op leiderschapsaspecten geeft ons en onze deelnemers het vertrouwen dat we nodig hebben om samen te groeien.

Nieuwe stappen zetten
Of je interesse hebt als individu of als organisatie: wij bieden je de gelegenheid om te reflecteren en te onderzoeken wat jouw aandeel is in het geheel. Dat doen we door middel van Counseling, Coaching en Training. Zo ben je in staat nieuwe stappen te zetten in de interactie met je omgeving. Zodat ook jij je autonoom en vrij verhoudt tot jezelf, de ander, in je werk en in de wereld.