Groeizone heeft inmiddels een uitgebreide ervaring met het werken met Scholingsgroepen voor Vrouwen, Mannen, Jong Volwassenen en Expats. Vanuit een theoretische context van Systeem Gericht Werken, Transactionele Analyse (TA) en Karakterstructuren werken we ervaringsgericht en geïntegreerd.

Als je dieper inzicht verwerft in je eigen drijfveren, overtuigingen, motivaties en datgene wat je nog tegenhoudt, wordt leven en werken een stuk makkelijker en plezieriger. Je bent dan beter in staat van binnenuit keuzes te maken. Je wordt niet meer afgeleid door ‘wat wenselijk is’ of door ‘wat de ander ervan vindt’