visie & werkwijze

WAAROM
Wij dragen graag bij aan het vergroten van zelfkennis, bewustzijn, moed, respect, vrijheid, zachtmoedigheid en liefde. Zodat een ieder verantwoordelijkheid kan nemen voor dat wat van hen is en hiermee in staat is verschillen te verdragen en waarderen. De behoefte en wat ons betreft de noodzaak aan reflectie, zelfkennis,vergroten van bewustzijn, je verbinden, weerbaar zijn en wendbaar zal gaan toenemen. Autonomie en leiderschap gaan hand in hand en vragen je steeds om de weg naar binnen te maken.

 • De enige waar je werkelijk invloed op hebt dat ben je zelf.
 • Zelfreflectie en het vergroten van je bewustzijn dragen bij aan flow en gaan stress tegen.
 • Er is niets krachtiger dan vanuit zelfkennis, eigenheid en zelfbewustzijn te leven.
 • Het maakt je vitaal, weerbaar en wendbaar, je bent meer aanwezig, in het hier en nu.
 • En hoe meer aanwezig hoe meer in contact met de mensen en de wereld om je heen.
 • Je hoeft niets te bereiken, alles is er al.
  *De voordelen zijn groter dan alleen deze opsomming en de effecten ervan zijn invloed-rijk.
Afbeelding visie & werkwijze

gezonde autonomie en goed leiderschap gaan hand in hand, het ontwikkelen hiervan vraagt om ruimte, vertragen en focus.

WERELD BEELD
In het huidige tijdsbeeld en de maatschappelijke tendensen zijn we op vele manieren met elkaar verbonden en op een bepaalde manier ook weer niet, de werkelijke ontmoeting blijft regelmatiger achterwege, we hebben onze devices, digitale 'omgeving', arteficial intelligence, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, ZZPers, tijdelijke contracten, financiële onzekerheid, samengestelde gezinnen, echtscheidingen, 1 persoons huishoudens, om maar wat te noemen. En dat kan samen met dat wat je met je meedraagt leiden tot het vermijden of moeilijk onderhouden en aangaan van relaties, eenzaamheid en teveel alleen komen te staan.

WAT WIJ DOEN
Wij ondersteunen je op je persoonlijke weg en kijken mee. We bieden je een veilige bedding waar je een vertrouwensrelatie met ons aan kunt gaan.  Groeizone heeft inmiddels een uitgebreide ervaring met groepswerk voor vrouwen, mannen en gemengde groepen. 1 op 1 begeleiding en het begeleiden van relaties. Gericht op de ontwikkeling naar gezonde autonomie, vrijheid en leiderschap. Zodat je jezelf kun inzetten als instrument in de interactie met je omgeving. 

Kernbegrippen in onze begeleiding: de ontmoeting, veiligheid, vetrouwen, uitdagen en verbinden.
De optimale groeizone is: de denkbeeldige ruimte waarin je je veilig genoeg voelt om te kunnen groeien en onveilig genoeg om uitgedaagd te worden. Hier vindt het leren in de ontmoeting plaats.

Waarmee en hoe we werken:

 • Transactionele Analyse, Systemisch Werk en de Karakterstructuren, Overdracht Dynamiek, de Lewis-methode (Deep Democracy), Thomas-Killman, Lencioni en Tuckman.
 • We werken ervaringsgericht
 • We richten ons op zelfonderzoek en zelfreflectie
 • We leren waar we staan en hoe we denken en handelen in de interactie met de ander(en), interactie management
 • In een groep d.m.v. het delen van de eigen ervaringen

Doel en resultaat:

 • goed en helder zicht op de eigen plek (geeft antwoord op de vraag: wat is van mij en wat is van de ander?)
 • Van daaruit effectief leiderschap kunnen nemen over eigen denken, voelen en handelen
 • Effectief en empathisch leiderschap thuis en op de werkvloer
 • Het verwerken en integreren van eigen projecties (eigen onverwerkte en niet geïntegreerde delen)
 • Leren van en aan elkaar in de veiligheid van de groep
 • Geïntegreerd leren: (langdurig) met een groep optrekken, leren deel te nemen en leren autonomie vorm te geven en te bewaken.
 • Weerbaarheid en wendbaarheid, vitaal en gezond zijn.    

Wie zijn de deelnemers:

 • Professionals: werkend in dienst bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer. 
 • 35+ : eindverantwoordelijken, managers, juristen, journalisten, therapeuten, HR-managers, coaches, trainers, consultants, verpleegkundigen, artsen, schrijvers, kunstenaars.
 • Sectoren: Zakelijke Dienstverlening, Financiële dienstverlening, Zorg, Media, Opleiding&Onderwijs, Kunst & Cultuur.
 • Organisaties: werkend in een partner verband, ondernemers, grotere organisaties, werkend in een netwerk verband, franchise organisaties.
 • Jong volwassenen 18 t/m 25 jaar
 • Particulieren

Een veilige en professionele plek
Wij bieden professionele psychologische begeleiding voor professionals, organisaties, jong volwassenen en particulieren, in teams, groepen, 1 op 1 of samen met je partner. En we staan voor duurzame ontwikkeling in autonomie en vrijheid. Ons werk richt zich op het vergroten van zelfinzicht en zelfbewustzijn met als doel het herstellen en optimaliseren van de interactie tussen de deelnemer(s) en zijn omgeving. Hierin staat de ontmoeting centraal.

Eigenheid
We geloven in de eigenheid van mensen. In de ontmoeting met de ander wordt er een beroep gedaan op onze eigenheid, op wie we in wezen zijn. Zodra we onszelf ten volle kunnen en mogen ervaren staan we in onze kracht. Systemisch zeggen we dan: ‘we nemen onze eigen (unieke) plek in.’ Eigenheid betekent worden wie je bent. In het op pad gaan kom je in situaties waarop je op je eigen wijze antwoord zult geven. Dit gaat niet zonder terug te keren naar waar je vandaan komt.

Interactie met anderen
Onze begeleiding gaat over de persoonlijke weg die mensen gaan in de interactie met anderen. Het gaat over het verlangen werkelijk in verbinding te willen zijn: met jezelf en met anderen. Zodat je weer van binnenuit kunt doen wat je doen moet. Uiteraard doen wij dit met respect, veel begrip en onvoorwaardelijke acceptatie.

Leren in de Ontmoeting
We hebben veiligheid nodig om ons te tonen, te kunnen reflecteren en onderzoeken, zaken tegen het licht te houden, zonder oordeel. En we hebben de uitdaging nodig om dat wat we hebben ontdekt in onszelf opnieuw in te zetten in de ontmoeting met de ander.

Universeel
Veel mensen zijn op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Wie ben ik?, Wat wil ik? Waar ben ik goed in? Waar ligt mijn kracht? Hoe kom ik weer bij mezelf? Wat is van mij en wat is van de ander? Het zijn vragen die duiden op enige ‘vervreemding’. En vertelt over een verlangen om weer meer in contact met jezelf te zijn, en van daaruit met de ander: je partner, je kinderen, je collega’s, je familie en vrienden. 

 • counseling

  Counseling
  Counseling is een vorm van begeleiding gericht op zelfonderzoek, innerlijke reflectie en innerlijke groei om zo te komen tot meer zelfinzicht en een groter zelfbewustzijn. Hierdoor krijg je een beter beeld van de invloed van je denken, handelen en voelen. Wat leidt tot betere keuzes en acceptatie.

  Basis waarmee we werken
  Groeizone maakt gebruik van verschillende psychologische theorieën, invalshoeken en methoden. Transactionele Analyse, Karakterstructuren en Systemisch Werken zijn onze basis. Wij hebben inmiddels jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen, onderdeel van onze ontwikkeling zijn de opleidingen bij Phoenix Opleidingen TA/NLP te Utrecht. We houden ons aan de Ethische Code van dit instituut en zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen NVPA en NVTA. Je kunt bij ons terecht als individu, samen met je partner of je aanmelden voor een groep of programma.

  Wanneer kies je voor counseling?
  Dat verschilt per persoon. Je kunt angsten ervaren, of weinig zelfvertrouwen hebben. Misschien heb je relatieproblemen, zijn er veranderingen die je lastig vindt of heb je te maken met verlies of rouw.

  Wij hebben veel ervaring met:
  - Stress, Burnout & Herstel 
  - Depressieve klachten
  - Angst klachten
  - Relatieproblemen
  - Intimiteit & Seksualiteit

  Ieder mens is uniek, elke situatie is anders: daarom kijken we altijd samen welke aanpak voor jou het beste is.

  Groeizone heeft inmiddels een uitgebreide ervaring met het werken met groepswerk voor Vrouwen en Mannen.Gericht op gezonde autonomie, vrijheid en leiderschap. Vanuit een theoretische context van Systeem Gericht Werken, Transactionele Analyse (TA) en Karakterstructuren werken we ervaringsgericht en geïntegreerd. 

  Als je dieper inzicht verwerft in je eigen drijfveren, overtuigingen, motivaties en datgene wat je nog tegenhoudt, wordt leven en werken een stuk makkelijker en plezieriger. Je bent dan beter in staat van binnenuit keuzes te maken. Je wordt niet meer afgeleid door ‘wat wenselijk is’ of door ‘wat de ander ervan vindt’

 • coaching

  Coaching
  Coaching is vooral gericht op het hier en nu. Hoe je op dit moment functioneert en op je (professionele) ontwikkeling en groei. Het helpt je zelf oplossingen te zoeken voor belemmeringen en het vergroot je zelfvertrouwen.

  Wanneer kies je voor coaching?
  Als je bijvoorbeeld werk doet dat je eigenlijk niet wilt. Of als het niet gaat zoals je wilt, maar niet weet hoe je dat verandert. Misschien merk je dat je steeds minder energie hebt om je werk te doen of wil je een stap zetten in je loopbaan, maar hoe dan? En waar naartoe?
  In dit soort situaties kan het fijn zijn te sparren met een coach, die je weer op weg helpt.

  Van ons mag je verwachten dat we dit op een betrouwbare en respectvolle manier doen: zonder oordeel, maar wel eerlijk. Je kunt in deze veilige omgeving nadenken en praten over moeilijke en soms ontmoedigende kwesties die je op dat moment parten spelen.

 • training

  Training
  Training is een effectieve manier om een verandertraject te versnellen. In een training ga je met elkaar aan de slag. Verwacht niet dat je rustig achterover kunt leunen, want dit zijn vaak interactieve programma’s waarin je wordt uitgedaagd om op jezelf te reflecteren en plek in te nemen. We werken ervaringsgericht en met cases uit de praktijk. 

  Werkelijk leiderschap begint met de weg naar binnen.
  Dat vraagt om een dosis moed en doorzettingsvermogen. Hoe meer je weet en gezien hebt van jezelf, hoe beter je in staat bent om op een stevige autonome manier je plek in te nemen als leider. Met je hoofd én met je hart, leren voelen en luisteren in plaats van uitsluitend praten en uitleggen.

  Echt leiderschap vraagt om onderhoud, toewijding en discipline.
  Uit eigen ervaring kennen wij de noodzaak van goede programma’s, intervisie bijeenkomsten en coaching sessies voor het hoger management van organisaties.

  Supervisie
  Voor collega-professionals bieden wij supervisie-dagen. Counselers, coaches, therapeuten en trainers kunnen zich hiervoor inschrijven. We geven supervisie op de praktijkervaringen en vakinhoudelijke vragen van onze collega’s. Een dag start vanaf acht deelnemers.

  Intervisie
  Wij brengen graag leiders bij elkaar in intervisiegroepen. Het ontbreken van een klankbord op top- en hoger managementniveau maakt dat leiders zich soms eenzaam voelen in hun rol. Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen. 

 • "Ik heb in zowel de individuele coaching als in de mannengroep de begeleiding bij tijden frustrerend, confronterend, inspirerend en verhelderend ervaren."

  "Groeizone heeft mij vooral geholpen milder te kijken naar mijzelf. Ik heb in zowel de individuele coaching als in de mannengroep de begeleiding bij tijden frustrerend, confronterend, inspirerend en verhelderend ervaren. Daarnaast heeft het werken met de karakterstructuren in de mannengroep (met name de symbiotische karakterstructuur) mij enorm veel helderheid verschaft waarom ik deed, wat ik deed. Met name de gevolgen daarvan, maakte dat ik begreep dat ik zelf degene was die de sleutel had om dat te kunnen veranderen. Er zit een groot verschil tussen het accepteren van wat er in je leven gebeurt en het nemen van je lot. Ik heb het verschil in eerste instantie niet kunnen zien/ervaren. Toen dat uiteindelijk wel gebeurde, vielen voor mij veel puzzelstukjes op hun plek. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat ik weer de regisseur ben van mijn eigen leven."

  Hans van der Pluijm
  Bestuurder bij Fairtransport
 • 'Ik vind Groeizone absoluut een aanrader voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen!'

  "Groeizone heeft mij meer inzicht gegeven in mijn eigen gedrag en heeft de relatie met mijn ouders verdiept wat heeft geleid tot een warme en respectvolle relatie. Ook heb ik geleerd meer in contact te komen met mijn eigen 'zelf', beter te leren voelen, waardoor ik beter met moeilijke of verdrietige situaties om kan gaan. Daarnaast vond ik het verrassend om te ontdekken hoe andere vrouwen omgaan met gevoel, zichzelf en relaties. Dat heeft mij veel inzicht gegeven. 
  Ondanks dat ik al vele cursussen heb gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit (ben zelf yoga lerares) hebben de familie opstellingen zoals Maudy die hanteert mij iedere keer weer enorm geraakt. 
  Maudy is een geweldige vrouw met zeer veel inlevingsvermogen. Ze is direct maar ook gevoelig, weet goed wanneer ze door moet vragen en wanneer iemand wel en geen aandacht nodig heeft.
  Ik vind Groeizone absoluut een aanrader voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen!" 

  Monika Fauth
  Yoga Teacher
 • De mannengroep heeft mij veel gebracht. Ik ben comfortabeler in het contact met mannen.

   Ik heb meer geaccepteerd en ingezien waar mijn kracht ligt en vooral ook waar ik kwetsbaar ben en hoe ik daarmee om kan gaan. Hoe helend steun is en tegelijk hoe moeilijk het voor me is om steun te vragen en toe te laten. Hoe waardevol het is om te zien en te ervaren dat ik niet alleen ben met mijn bagage uit het verleden die ik meedraag. Vanuit mijn familiegeschiedenis en vanuit mijn jeugd. Maudy en Freek creëren een diepgang en doorbraken in de manier waarop de groep begeleid wordt. De veiligheid is voelbaar en dat maakte het voor mij mogelijk om dingen aan te gaan die ik lang voor me uit heb geschoven. Ik heb bij beide een pure intentie ervaren om helend werk te verrichten. Vanuit de dialoog, vanuit een opstelling en indien nodig vanuit de confrontatie. 

  Jaap-pieter van de Berg
  HR-manager & consultant
 • 'samen met kerels op pad gaan, het is spannend én enorm verrijkend'

  Samen met een aantal kerels op pad gaan. Samen een reis maken naar jouw 'ik'.
  Samen diep gaan. Delen. Angsten en verlangens.
  Daar is lef voor nodig en openheid. Dat is spannend en enorm verrijkend. 
  Binnen een groep jouw autonomie vinden.
  Je doet het uiteindelijk zelf, maar die innerlijke reis samen aangaan onder leiding van de zeer plezierige, pittige en ervaren coaches Maudy en Freek kan ik alle mannen aanraden die hun eigen autonomie willen ontdekken.
  "Plek voor Mannen heeft mij veel dichter bij mezelf gebracht en mij het inzicht en de kracht gegeven om meer te gaan staan voor wie ik ben en wat ik wil in dit leven"

  Tjerk Lerou
  Lean startup evangelist | Business Coach | Ondernemer
 • De rest van mijn leven zal ik tools hebben om steeds weer terug te kunnen gaan naar de essentie, mijn oorsprong

  Het grootste kado dat ik mezelf heb gegeven is de afgelopen 6 jaar deel te nemen aan de vrouwengroep van Maudy. De rest van mijn leven zal ik tools hebben om naar terug te gaan, om steeds weer terug te kunnen gaan naar de essentie, mijn oorsprong: ‘wie ben ik, waar wil ik staan, waar ben ik nu, wat brengt het mij’ 
  De keuzes die ik kan maken en mij daar bewust van zijn. Het is nu zo vanzelf geworden om tegen mezelf te zeggen: hee, dit voelt niet goed, dat heeft een reden... -waar zit de pijn en wat doe ik ermee. Zowel in mijn privéleven als in mijn werk! Je hebt op allerlei vlakken te maken met relaties, en het bewustzijn van waaruit ik mijn plek inneem is een enorme meerwaarde. Dat geeft licht en vrijheid.
  Het vertrouwen van Maudy en de vrouwen kracht van zo’n groep heeft zo’n kwaliteit dat je, door het aan te gaan, bij je eigen oerbron terecht komt. 

  Marieke van Iersel
  Theatermaker en Shiatsu-behandelaar
 • "De reis rondom de Monte Viso heb ik als een zeer intense, mooie bijna magische reis ervaren."

  "De reis rondom de Monte Viso heb ik als een zeer intense, mooie bijna magische reis ervaren. Het idee te starten bij een bron, rondom de berg te lopen en hem vanuit alle perspectieven te bekijken met mijn reflectie vraagstuk heb ik als zeer inzichtelijk en helend ervaren. Hoe mooi is het als de natuur meewerkt en zij aan jou in al haar pracht, wijsheid en woestenij haar inzichten met je deelt. Freek is hierin een zeer kundig en ervaren begeleider. Niet alleen kent hij het leven in de bergen als geen ander maar is hij ook de coach die met zijn vragen je inzichten geeft, die in die mate verschuivend zijn, dat de 'berg' er heel anders uit gaat zien."

   

  Nicole Toorenaar
  Founding Partner Social Capital Company
 • "Er bleken blokkades te zijn die terug te herleiden waren naar gebeurtenissen uit mijn verleden, vooral uit mijn jeugd."

  “Groeizone heeft mij geholpen met mijn bewustwording van mijn gedrag en barrières die de groei blokkeerden om mijn (persoonlijk) leiderschap verder te kunnen ontwikkelen. Er bleken blokkades te zijn die terug te herleiden waren naar gebeurtenissen uit mijn verleden, vooral uit mijn jeugd. Doordat ik me nu bewust ben van deze barrières en deze ook kan zien of voelen bij mezelf, kan ik ze ook gericht gaan aanpakken. Dit maakt de communicatie en verbinding met anderen makkelijker.

  De begeleiding van Groeizone is erg prettig. Er was een mooie balans tussen mij als persoon begrijpen en in mijn waarde laten en mij ook af en toe confronteren met mijn valkuilen en weerstanden. Het is een mooie reis die je met behulp van het gedegen beleid van Groeizone kunt afleggen.”

  Niels Groenewoud
  Marketing Manager
 • 'ik durf mijn gevoel weer toe te laten'

  Wat mij heeft verrast is het lidmaatschap van een groep vrouwen en wat voor een kracht daarvan uitgaat. Je hoeft elkaar tussendoor niet te zien of te spreken, maar op een ander niveau ben je verbonden en dat is heel bijzonder. Verder durf ik mijn gevoel nu weer toe te laten en echt te voelen wat er speelt. Daardoor kwam er bij mij, na een hele tijd in de 'wachtkamer' te hebben gezeten weer energie vrij om stappen te zetten en meer te gaan leven en voelen. Het andere belangrijke is dat ik onderdeel ben van de groep en me ook echt onderdeel voel. Dat is waardevoller dan ik me dat van te voren kunnen bedenken. Het geeft me vertrouwen en het gevoel dat ik okay ben in wie ik ben.

  Suzelle Borsboom
  HR Manager I-bridge/Randstad Groep
 • ik ben blij met deze persoonlijke ontwikkeling, die mij krachtiger heeft gemaakt in mijn privé- en in mijn werk-leven


  "Groeizone heeft mij geleerd nog beter naar mezelf te kijken (of te reflecteren) de afgelopen 6 jaar. Maudy en de groep hebben mij daarbij ongelofelijk geholpen in dit proces om mijn patronen en systemen helder en duidelijk te krijgen. De cirkel is rond en ik ben blij met deze persoonlijke ontwikkeling, die mij krachtiger heeft gemaakt in mijn privé- en in mijn werk-leven. Daarnaast heb ik veel tools gekregen die ik nu zelf in kan zetten."

   

  Kimm van der Meer
  Coördinator in het mbo-onderwijs
 • "Een ‘persoonlijke onderhoudsbeurt’ op zijn tijd is volgens mij altijd een goed idee."

  “Ik werd door een vriendin geattendeerd op de Scholingsgroep voor Persoonlijk Werk, Plek voor Vrouwen. Een ‘persoonlijke onderhoudsbeurt’ op zijn tijd is volgens mij altijd een goed idee. De cursus was een veilige plek waar ik in vertrouwen de dingen waar ik tegenaan liep kon bespreken. Maudy beschikt over een flinke dosis humor, zodat er ook flink gelachen werd. En de groepsdynamiek en de familieopstellingen maakt dat zaken snel helder worden. Je kunt heel verrassende dingen over jezelf ontdekken.”

  Cornélie
  advocaat & mediator